Ett nytt boende växer fram

Det byggs för fullt på Strandvägen, och på bara ett par veckor har det nya LSS-boendet börjat ta form. I november beräknas huset stå redo för inflyttning, och ska bli en trygghet för familjer med barn som har särskilda behov.

- Vi vill kunna erbjuda hela livet i Vilhelmina, vi vill inte att barn med särskilda behov ska behöva flytta till annan ort, vi vill kunna erbjuda en lösning här. En familj ska kunna vara trygg samt kunna bo kvar om det är en önskan, säger Rickard Norberg, ordförande i Socialnämnden, Vilhelmina kommun.

Det nya LSS-boendet ska bli ett komplement för familjer med barn som har en diagnos eller kombination av diagnoser som gör livet i hemmet svårt.
- Syftet är inte att ersätta familjens hem på något sätt. Boendet är inte den första stödinsatsen vi erbjuder, utan ska finnas som alternativ när andra insatser inom ramen för Lagen om stöd och service, LSS, inte räcker till, förklarar Karin Örjegren, områdeschef inom LSS-omsorgen.

I dagsläget finns fem gruppboenden för personer över 21 år, särskola samt korttidsboendet Galaxen som erbjuder avlastning och fritidsverksamhet. Det nya boendet ska fylla en lucka som man länge sett från Socialnämndens sida.
- Det här kommer inte bara vara efterlängtat för oss i Vilhelmina utan det stärker även möjligheterna för familjer i hela regionen att kunna vara närmare sina barn. Tanken är att vi även ska kunna sälja platser till andra kommuner och redan nu finns det ett antal intresserade kommuner, säger Rickard Norberg.

Formen för hur boendet används kan variera, familjerna kan utifrån behovsutredningen välja om barnet ska bo där på heltid eller bara en eller några veckor per månad.
Boendet kallas just nu lite slarvigt för LSS 9:8, som kommer från lagparagrafen i LSS-lagen, men tanken är att boendet framöver ska få ett nytt namn. På endast ett par veckor har boendet börjat växa fram, något som varit möjligt då väggarna byggts på verkstad parallellt med att man lagt grunden på den nya tomten.

Boendet byggs för fyra barn, och ytterligare ett rum kommer att finnas om ett akut behov uppstår eller om långväga anhöriga vill hälsa på och behöver övernattning.
- Hjärtat i bygget blir kök och vardagsrum som omgärdas av sovrummen. Det kommer också finnas ett personalutrymme och två aktivitetsrum där barnen kan aktiveras på olika sätt eller bara få vara. Ett klassrum kommer också att finnas för att kunna erbjuda integrerad skolgång, säger Karin Örjegren.

Den centrala placeringen längs Strandvägen möter behoven av såväl natur som närhet till liv och rörelse.
- Vi har tittat på andra befintliga lokaler som kommunen hade, men sett att de inte varit ändamålsenliga och skulle kräva stora ombyggnationer samt mer transporter för barn, familjer och personal. Nu byggs det på en tomt kommunen redan äger, och läget är verkligen fantastiskt med en jättefin utsikt över Volgsjön, säger Karin Örjegren.

Uppdaterad den 29 november 2022