Enkät visar stöd för att jobba vidare med rökfria platser

Under sommaren har du som medborgare i Vilhelmina kommun kunnat svara på en enkät kring hur du ställer dig till rökfria platser. Nu har vi sammanställt resultatet.

Till er alla som besvarat enkäten – rökfria platser, vill vi rikta ett stort tack. Totalt besvarades enkäten av 228 personer. Enkäten visar att det finns ett stöd hos de som svarat att kommunen ska jobba med att införa rökfria platser i Vilhelmina. Ett förslag om detta är därför inlämnat till Vilhelminas politiker som kan fatta beslut i frågan.

Vi vill även passa på att påminna er om det rökförbud som gäller alla förskole-och skolområden. Ett förbud som gäller dygnet runt och året om enligt tobakslagen (2 § 1 p tobakslagen).

Ni som inte haft möjlighet att besvara enkäten men som vill delge era synpunkter i frågan på annat sätt är välkommen att höra av er.

ANDT-implementeringsgruppen
Kontaktperson Olivia Nybrand, ANDT-samordnare.
olivia.nybrand@vilhelmina.se
070-2569124

Uppdaterad den 5 augusti 2020