Distansstudier på Dikanäs skola fram tills sportlovet

För eleverna på Dikanäs skola gäller distansstudier också under v 9. Distansstudierna infördes redan under v 8 som en säkerhetsåtgärd efter att personal och elever kommit i kontakt med en person som senare konstaterades vara smittad av covid-19.

Beslutet om distansstudier förlängs nu till att också gälla under v 9, denna gång för att det råder personalbrist på skolan då flera lärare behöver stanna hemma då de visar symptom eller befinner sig i familjekarantän. De lärare som tvingas stanna hemma är friska nog att bedriva undervisning på distans.

Dikanäs skola består av en liten organisation där en eller flera lärares frånvaro snabbt får konsekvenser då inga vikarier har kunnat kallas in. Dikanäs skola klarar då inte tillsynsplikten över eleverna och hemstudier blir tyvärr nödvändigt.

Lunchlådor

Eleverna på Dikanäs skola har möjligheten att hämta lunchlådor på Sagagården där de normalt äter skollunch. Eleven själv, vårdnadshavare eller annan person kan hämta ut lunchlådan strax innan eller under lunchrasten, från kl 10:50.

Frågor och kontakt

Elever och föräldrar som har frågor om elevnära undervisning, organisationen eller innehållet kan vända sig till respektive lärare.

Har man frågor om skolans övergripande organisation kan man kontakta rektor Anders Blomgren 0940-14429,  anders.blomgren@vilhelmina.se

Uppdaterad den 1 mars 2021