Digital utveckling ska ge besöksnäringen skjuts

Digitalisering sker i alla branscher och Västerbotten har länge varit med i denna utveckling. Nu behöver även besöksnäringen i Västerbotten ta det digitala steget genom att ta fram digitala handlingsplaner och på ett målinriktat sätt erbjuda digital coachning för företagen.

Det finns allt fler digitala verktyg och kanaler för marknadsföring, informationsspridning och bokning. För små- och medelstora företag kan det ibland kännas svårt att hänga med i ”det senaste” och veta hur man kan optimera sin digitala närvaro för att skapa synlighet och affärer. Det saknas en genomtänkt digital handlingsplan hos de flesta småföretagen. Med projektet Det digitala steget kommer vi nu att kunna erbjuda hjälp och stöd till digital utveckling för besöksnäringsföretag i Västerbotten.

- Det här projektet kommer att stötta våra lokala besöksnäringsföretag i att nå ut i världen med sin digitala marknadsföring. Här i Vilhelmina kommer ett stöd i form av den digital coach att finnas på plats, säger Ulrica Burman, utvecklingschef på Vilhelmina kommun.

Projektet Det digitala steget handlar om digital coachning för besöksnäringen. Behovet av råd, kunskap och handfast hjälp i att komma igång och hänga med inom den digitala världen har uttryckts under flera år från företag inom besöksnäringen. Företagen uttrycker att de saknar kunskap och tid att sätta sig in i den snabba digitala utvecklingen.

Region Västerbotten Turism har tillsammans med Gold of Lapland, Visit Hemavan Tärnaby, Visit Umeå, Vilhelmina kommun och Dorotea kommun skrivit en projektansökan, Det digitala steget. Projektansökan prioriterades den 29e maj av Strukturfondspartnerskapet i Övre Norrland och beviljades medel av Tillväxtverket i början av juni. Stödet tas ur det Operativa programmet för Övre Norrland, insatsområdet Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft och avser projektperioden 2019-08-01 - 2022-07-31.

- Utifrån det ökade behovet av digital kompetens i Västerbotten som vi sett under flera år, vill vi nu kraftsamla resurser för att kunna erbjuda besöksnäringen i Västerbotten att påbörja det digitala steget, säger regionturismchef Annika Sandström.


Uppdaterad den 29 november 2022