Därför bygger flygplatsen ut - trots kommunens underskott

Flygbranschen genomgår en förändring, och propellerplanen står inför en framtida utfasning. Därför är South Lapland Airport igång med en utbyggnad. ”Vårt upptagningsområde är lika stort som Belgien, och gör vi inte detta drabbas tillgängligheten både för de som bor här och besökare”, säger flygplatsens vd Johan Hagelberg.

Det kan verka märkligt att man trots Vilhelmina kommuns stora underskott bygger ut flygplatsen South Lapland Airport. Svaret på det stavas bolag.
- Under 2018 övergick vi till att vara ett kommunalt aktiebolag för att kunna göra dessa satsningar. Men det innebär också att det inte är själva kommunen som betalar för utbyggnad, utan det är bolaget, förklarar flygplatsens vd Johan Hagelberg.

En vanlig missuppfattning är att det är kommunen som bekostar utbyggnationen men i själva verket påverkas Vilhelmina kommun bara om flygplatsen skulle gå i konkurs.

Utbyggnationen samt flytten av en så kallad landningströskel är nödvändig för att kunna fortsätta flyga till och från South Lapland Airport på lång sikt.
- De här maskinerna försvinner i framtiden. Flygflottan är gammal och de är det dags för nästa segment, och det är de mindre jet-maskinerna. Det är inget ”Nice to have” utan det är helt nödvändigt, klargör Johan Hagelberg och fortsätter;
- Vår tillgänglighet är hotad om vi inte gör något. Vår flygplats har det största geografiska området i Sverige. Vi har fem kommuncentrum som upptagningsområden, och fyra fjälldalar. Det är lika stort som Belgien till ytan.

Åtgärderna kommer även underlätta för framtida upphandlingar då flygplatsens förutsättningar förbättrats.
- Idag har vi inte direkt någon konkurrens bland företag som vill flyga här. Kan vi ta ner jetflygplan finns det fler flygbolag som skulle vara intresserade av Vilhelmina, förklarar Magnus Johansson ordförande i flygplatsbolaget South Lapland Airport AB.

I förlängningen skulle det i sin tur öppna upp för nya destinationer, såsom till och från utlandet.
- Flygplatsen är oerhört viktig för vårt lokala näringsliv där exempelvis utvecklingen av turistnäringen är en del av vår framtid, säger Magnus Johansson.

Arbetet med utbyggnaden har inte brakat igång i full kraft ännu, utan just nu väntar man på en arkeologisk utgrävning som länsstyrelsen kommer att göra under sommaren.
- Det finns fångstgropar och en gammal boplats som behöver undersökas först. Men ger de oss grönt ljus kommer vi köra igång direkt, samma dag om det går, säger Johan Hagelberg.

Uppdaterad den 29 november 2022