Covid-rapportering vecka 6

I onsdags plockades de flesta restriktionerna bort då pandemin gått in i en ny fas. Trots detta är det viktigt att komma ihåg att pandemin inte är över.

Tre rekommendationer kvarstår, och är viktiga grundfaktorer till att vi tillsammans kan begränsa smittspridning:

  • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
  • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Den storskaliga testningen avslutades denna vecka, vilket innebär att den som bara har milda symtom och klarar sig med egenvård i hemmet inte längre kan ta PCR-test för covid-19. Utlämningen av egentester för allmänhet har upphört. Vård- och omsorgspersonal är fortsatt prioriterade för provtagning och kommer att kunna hämta provtagningsmaterial som vanligt.

Med anledning av detta kommer vi efter denna veckorapport inte längre att rapportera statistik i denna veckorapport. Under vecka 5 fanns 162 bekräftade fall av Covid-19 i Vilhelmina, men det finns ett stort mörkertal då provtagningen begränsats och många testat sig hemma med s k snabbtest.

För Vilhelmina kommuns del är bemanning den största utmaningen, och vi vill därför påminna om att ni kan göra en intresseanmälan för att jobba som vikarier inom kost, vård, omsorg och förskola här:

Intresseanmälan, kostenheten

Intresseanmälan, vård och omsorg

Intresseanmälan, förskola

Även regler för familjekarantän har upphört. Du som är sjuk/har symtom ska stanna hemma. Har du däremot varit kontakt med någon som är sjuk men själv är frisk behöver du inte stanna hemma.
Läs mer vad som gäller på 1177.se.

Uppdaterad den 29 november 2022