Beviljat stödmedel för etablering av ortssammanbindande fibernät (OSN)

Vilhelmina kommun har beviljats stödmedel för etablering av ortssammanbindande fibernät (OSN) till byar där det just nu etableras områdesnät och där det redan etablerats områdesnät (ON). Medfinansieringen kommer från ERUF som bidrar med 2 472 000 kr och Region Västerbotten som bidrar med 142 916 kr.

Syftet på kort sikt är att Vilhelmina kommun ska kunna fortsätta åstadkomma tillgång till snabbt bredband för företag i kommunen.

Effekten på lång sikt blir att fler företag kan växa och utvecklas genom bättre förutsättningar att nå såväl den nationella som internationella marknaden och en högre grad av service samt förbättrade möjligheter att nå nya och befintliga kunder. En god bredbandsinfrastruktur skapar nya tjänster och produkter samtidigt som den möjliggör platsoberoende näringsverksamhet som i sin tur kan skapa nyetableringar, ger tillväxt och utveckling till kommunen.

Vilhelmina kommun kan genom finansieringsstödet fortsätta arbetet med att hela kommunens yta ska få tillgång till snabbt bredband. Genom stödet finansieras en del av samförläggningarna som görs tillsammans med Vattenfall och rent konkret blir det användarna i Matsdal, Marsliden, Ströcka, Grytsjö, Kittelfjäll, Borkan, Myra, Bäsksele, Volgsjöfors, Bränna, Viktorp och Hacksjö som märker av den här satsningen.

 

Bilden föreställer Europeiska unionens logotyp samt text där det står: "Europeiska unionen. Europeiska regionala utvecklingsfonden" Bilden föreställer Region Västerbottens logotyp samt organisationsnamnet bokstaverat.
Uppdaterad den 22 februari 2021