Beslut och förslag till beslut från utbildningsnämnden 29/1

Under onsdagen beslutade utbildningsnämnden i Vilhelmina att inte avveckla högstadiet i Dikanäs samt att lägga förslag till fullmäktige att behålla byskolorna i Malgovik och Nästansjö.

Däremot föreslogs till kommunfullmäktige att avveckla förskolan Vågen i Vilhelmina samt organisationsförändringar på Volgsjö skola, Hembergsskolan samt Malgomajskolan.
- Vilhelmina kommun liksom många andra kommuner står inför stora omställningar. Det är tunga beslut att ta, men vi måste anpassa verksamheterna efter den verklighet vi har, säger utbildningsnämndens ordförande Jonny Kärkkäinen (KD).

Nämndens beslut som föreslås till kommunfullmäktige togs kommer innebära en kostnadsminskning motsvarande cirka 30 miljoner kronor på helårsbasis.
- I en del beslut var vi eniga men i en del hade vi olika uppfattningar och det blev omröstningar, säger vice ordförande Viveka Abramsson (S).

- Nu får vi påbörja omställningen efter de beslut och förslag till beslut som utbildningsnämnden tagit. Men vi får avvakta kommunfullmäktiges slutgiltiga beslut innan vi börjar med verkställigheten,
säger skolchef Christer Staaf.

Uppdaterad den 6 augusti 2020