Beredskap: Vi vill ge pålitlig information!

Anna är barn- och ungdomsbibliotekarie och jobbar på biblioteket, som är allas vårt vardagsrum. Hur svarar hon på frågan: Vad har ni för beredskap?

Källtillit

”Efter pandemin har bibliotekens roll vid kriser blivit mycket mer synlig. En sak som visat sig är att efterfrågan på kultur ökar under kriser. Människor söker också mera information och pålitlig information. Till oss kommer de för att vi är en trygg plats där alla är välkomna och där de litar på att vi kan ge aktuell och relevant information.

I biblioteks uppdrag ingår att ta ställning för demokrati och allas lika värde. Många kommer hit för att prata om saker som de har läst. Ibland är det korrekt och ibland kan vi ställa motfrågor och behöva visa på att det finns andra medier och andra sätt att se på saken. Källkritik är viktigt i dagens informationsflöde. Vi vill också lyfta fram vikten av källtillit – att lita på den information som kommer från våra myndigheter.

Vevradio

Vi är samhällets vardagsrum. I händelse av en kris kommer många medborgare att komma till oss. Vi blir viktiga för de som känner oro, har frågor och söker korrekt information. Vi har därför köpt en vevradio som fungerar även om vi inte har el. Då kan dels människor samlas runt radiosändningar, dels kan vi lyssna och förmedla korrekt information från myndigheterna till våra besökare.

Krismedvetenhet

Många i Vilhelmina har en god beredskap. Hos oss kan man låna litteratur och läsa på från grunden eller fördjupa sig ännu mera. Vi har broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” som alla kan få ett exemplar av och vi har som sagt böcker om till exempel prepping. Det är ju just att vara förberedd som är det viktiga och här kan vi hjälpa till att fylla på med kunskap."

Uppdaterad den 26 september 2023