Bekräftat fall av Covid-19 inom hemtjänsten

Ett enskilt fall av Covid-19 har bekräftats inom Vilhelmina kommuns hemtjänst.

Vilhelmina kommun vidtar nu åtgärder enligt rutin för att förhindra att smittan sprids vidare. Personen har isolerats och personal har använt skyddsutrustning vid besök. Provtagning sker nu av berörd personal och smittskyddet är inkopplat och smittspårning påbörjad.

Tänk på att pandemin fortfarande inte är över och ett fåtal fall har bekräftats inom kommunens gränser den senaste veckan. Fortsätt att hålla avstånd och var noggrann med din handhygien. Följ de allmänna råden och rekommendationerna för fortsatt minskad smittspridning.

Uppdaterad den 29 november 2022