Hjälp på vägen: Del 2 - behöver du bygglov eller göra en anmälan?

Har du planer på att etablera ditt företag i Vilhelmina kommun kan du behöva söka bygglov. Även du som redan har ett företag kan behöva söka bygglov för vissa åtgärder.

I de flesta fall behöver du bygglov för att bygga nytt, ändra en byggnad eller dess användning. Ska du riva en byggnad behövs rivningslov.

Vi rekommenderar att du alltid kontaktar oss på miljö- och byggnadsförvaltningen inför liten/stor ändring av byggnad eller användningssätt eftersom det oftast krävs att du gör en anmälan eller ansökan.

För företagare som planerar byggnadsprojekt är det avgörande att vara medveten om att kommunen har detaljplaner som styr vad som kan byggas och inrättas inom olika områden. Detaljplaner reglerar användningen av mark- och vattenområden, särskilt i områden med täta bostads- och affärsstrukturer. I mer glest bebyggda områden tillämpas plan- och bygglagen vid bygglovsprövningar.

Om du har frågor kring detaljplanerna i Vilhelmina kommun är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi finns här för att ge dig svar och vägledning i alla dina byggrelaterade ärenden.

Här kan du läsa om vår artikelserie Hjälp på vägen.

Här kan du läsa Del 1 -livsmedel

Uppdaterad den 9 april 2024

Kontakta miljö- och byggnadsförvalningen

E-post:
mbn(at)vilhelmina.se

Telefonnummer:
0940-140 84
0940-140 73

Telefontider:
Måndag-fredag: 9.30-12.00

Miljö- och byggnadschef:
Helene Myhrberg
0940-14071
helene.myhrberg(at)vilhelmina.se

Kontakta näringslivskontoret

Näringslivskontoret: 

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina
naringsliv(at)vilhelmina.se 

Utvecklingschef
Bogge Bolstad
070-2769156
Bogge Bolstad(at)vilhelmina.se

Företagsutvecklare
Tim Bjelvemar
072-24 96 745
tim.bjelvemar(at)vilhelmina.se