Anhörigträff den 13 december kl.18 på 45:an

Har du en närstående som du stöttar? Du som är anhörig är viktig och gör en betydelsefull insats. Ibland kan också du behöva stöd och få prata med andra som är i en liknande situation.

Din närstående kan vara en familjemedlem, släkting, granne eller en god vän. Det kan vara både yngre och äldre personer som du finns där för på grund av sjukdom, missbruk, beroende, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

På anhörigträffen får du utrymme att samtala med personer som kan känna igen och förstå hur det är att vara den som alltid är där. Syftet med träffen är också att identifiera anhörigas behov och hitta det stöd som du kan behöva.

Kom till anhörigträffen på 45:an den 13 december klockan 18. Det bjuds på samtal och gemenskap över en kopp kaffe. 

Läs mer på www.vilhelmina.se/anhorig.

Uppdaterad den 12 december 2022