Ändrade tider för sophämtning under jul och nyår

Under jul och nyår ändras tiderna för sophämtning enligt nedan.

Juldagen 25/12 körs 27/12
Annandag jul 26/12 körs 27/12
Nyårsdagen 1/1 körs 2/1

Resten av turerna körs på ordinarie dagar.

Uppdaterad den 27 december 2023