56 ungdomar blåste grönt

Lördagen den 3 juni fick Vilhelminas ungdomar delta i Blås grönt. Den som organiserade Blås grönt var Felicia Blomqvist, kommunens fältsekreterare på individ- och familjeomsorg.

Vad gör du som fältsekreterare?
- Mitt arbete handlar om att stödja barn och ungdomar i deras rättighet att växa upp i trygga och goda förhållanden. Jag får samordna kommunens brottsförebyggande arbete och vårt arbete med frågor som rör ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar). Som fältare har jag en viss del av min arbetstid ute i skolans värld, där jag jobbar med att bland annat främja elevers närvaro.

Varför ordnade du Blås grönt?
- Syftet med Blås grönt, och att ha det just när Vårträffen ägde rum, var att öka tryggheten för barn och unga. Blås grönt bjuder in till att vara nykter och vid två tillfällen under kvällen fick ungdomarna blåsa. Det gav dem även ett tillfälle att komma till Fritidsgården, om de inte hängde där hela kvällen, och träffa vuxna i ett tryggt rum.

Hur gick årets Blås grönt?
- Det gick riktigt bra! 56 ungdomar deltog, 56 ungdomar blåste grönt vid första tillfället mellan 18.30-19.30 och 56 ungdomar blåste grönt vid andra tillfället mellan 23.30-00.30.

- Alla som deltog var med i utlottning av presentkort och prylar som skänkts av företagare i Vilhelmina.* Det var en bonus för mig som arrangerade Blås grönt för första gången att se drivet och viljan att bidra till Blås grönt från så många – allt från stora till mindre företag har varit med och skänkt efter sin förmåga. Tack!

* Ungdomarna som deltog har blivit meddelade om var och när de kan hämta sin vins

Uppdaterad den 7 juni 2023