11/3 Uppdaterad lägesbild om coronaviruset, Covid-19

Risken för allmän spridning av coronaviruset i Sverige är nu mycket hög. Tänk på att inte besöka anhöriga eller bekanta som vårdas på sjukhus, sjukstugor eller äldreboenden i länet om du tror att du bär på någon smitta.

För att undvika att smitta

Du som har en bokad tid för undersökning, provtagning, tandvård eller andra besök i sjukvården uppmanas kontakta den aktuella mottagningen om du de senaste veckorna besökt ett område där smittspridning av det nya coronaviruset förekommit. Det går antingen att ringa eller kontakta mottagningen genom att logga in på 1177.se.

Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden. Det skyddar de mest sårbara. På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att förhindra smittspridning.

Lägesbild

  • Länets aktörer följer händelseutvecklingen kontinuerligt, tar ett gemensamt ansvar och samverkar för att på lång sikt skapa uthållighet i arbetet inom samhällets viktiga funktioner.
  • Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning är att risken för att fler personer upptäcks i Sverige och som smittats av det nya coronaviruset utomlands är mycket hög. Risken för allmän spridning i Sverige är mycket hög.
  • Ta del av information och följ rekommendationer från ansvariga myndigheter (Folkhälsomyndigheten, UD, WHO, 1177, Region Västerbotten m.fl.)
  • Det är viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information. Var källkritisk och sprid inte falsk information. Här kan du läsa mer om källkritik.
  • Enligt smittskyddslagen har var och en skyddsplikt. Det innebär att den person som misstänker att hen bär en smittsam sjukdom är skyldig att själv vidta åtgärder för att minska smittspridningen.

Telefonnummer 113 13
Du kan ringa det nationella informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om det nya coronaviruset. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du svar på de vanligaste frågorna. 

Region Västerbotten ansvarar för smittspårning, som utförs i samarbete mellan infektionskliniken och smittskyddsenheten. Information om patienter och deras tillstånd är alltid sekretessbelagda uppgifter. Därför kan inte vi som kommun kommentera var i länet upptäcka fall har bekräftats.

 

Uppdaterad den 6 augusti 2020