Beslut från kommunfullmäktige 2/3

Under måndagens kommunfullmäktige togs ett beslut om ett stort sparpaket för att få budget i balans.

Efter en lång debatt röstade politikerna i Vilhelminas kommun att anta ett sparpaket på 45-50 miljoner kronor under 2020. 

I sparpaketet ingår: 

 • Nedläggning av Nästansjö och Malgovik skola från höstterminen 2020. 
 • Att genomföra organisationsförändringar på Hembergsskolan 
 • Att årskurs 6 flyttas till Hembergsskolan från 2021. 
 • Att göra kostnadsminskningar för 10 miljoner kronor på Malgomajskolan. 
 • Att godkänna socialnämndens förslag om en besparingsåtgärd innehållande höjda intäkter och minskade vikariekostnader. 
 • Att tillämpa bemanningsekonomi för socialnämnden och därmed sänka personalkostnader med 3 miljoner 2020. 
 • Att lägga ned förskolan Vågen. 
 • Att uppdra till kommunstyrelsen att utreda möjligheten att stärka kommunens likviditet genom att sälja pensionsfonder omfattande 7 miljoner. 
 • Att införa en ny föräldraavgift i förskola och fritidshem, heltidstaxa från och med höstterminen 2020. 
 • Att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om förslag till åtgärder inom kommunstyrelsens nämnd omfattande 3 miljoner inför budget 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade även om:  

 • Att låna 82 miljoner kronor till drift och investeringar 
 • Att Arbetsmarknadsenheten flyttas från kommunstyrelsen till utbildningsförvaltningen. Till Arbetsmarknadsenheten tillhör även Cornelia, Immigrationsservice, Fotoarkivet och arbetsmarknadsprojekt. Arbetsmarknadsenheten kommer organisatoriskt att ligga under Lärcentrum och ledas av en gemensam chef. 
 • Att söka medlemskap i Lystkom, som är en kundtjänst som delas av Lycksele, Storuman och Åsele kommuner. 
 • Att avskaffa ersättning för ersättare som deltar i sammanträden där ordinarie ledamoten deltar, samt ge KS i uppdrag till att ta fram ett nytt direktiv förtroendemannaberedning. 
 • Socialdemokraterna och Centern har gjort nya fördelningar av ordförande och vice ordförande-rollerna. Detta innebär bland annat en ny ordförande och vice ordförande för socialnämnden och Utbildningsnämnden. 

----- 

Läs mer: 

Frågor och svar om kommunens ekonomi 
 
Frågor och svar om utbildningsnämndens beslut 

Sammanfattning efter kommunstyrelsens sammanträde 11/2 

Uppdaterad den 6 augusti 2020