Sammanställning från kommunstyrelsens sammanträde

Under tisdagens sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge förslag till fullmäktige gällande kostnadsbesparande åtgärder. Kommunfullmäktige sammanträder 2 mars.

Gällande skolorna så skickas förslag till kommunfullmäktige att avveckla skolorna i Malgovik och Nästansjö, att flytta årskurs 6 till Hembergsskolan och göra organisationsförändringar vid Volgsjö skola samt Hembergsskolan. Förslaget är att avveckla byskolorna till höstterminen 2020 och att flytta årskurs 6 till Hembergsskolan hösten 2021.

Förslaget lyder även att avveckla förskolan Vågen samt från och med höstterminen 2020 införa heltidstaxa oavsett omfattning i förskola och fritidshem. Även Malgomajskolan får i uppdrag att genomföra kostnadsminskande åtgärder omfattande 10 miljoner.

Kommunstyrelsen godkänner socialnämndens förslag om en besparingsåtgärd innehållande höjda intäkter och minskade vikariekostnader. Kommunstyrelsen ger också förslag att ge socialnämnden i uppdrag att sänka personalkostnaderna med 3 miljoner under 2020.

Kommunstyrelsens egna nämnd ska även utreda förändringar i personalorganisationen samt minska kostnaderna med 3 miljoner inför budget 2021.

- Det är många kommuner i Sverige som lever under tuffa ekonomiska sparbeting, och Vilhelmina är inget undantag. Vi är medvetna om att detta kommer att ge konsekvenser, men vi måste genomföra åtgärderna för att ta vårt ansvar för kommunens ekonomi och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, Annika Andersson och Magnus Johansson.

Uppdaterad den 6 augusti 2020