Skärpta krav på rapporter av farligt avfall

Kraven skärps på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister på Naturvårdsverket.

Från och med den 1 november ska verksamheter börja rapportera. Detta på grund av att Sverige behöver ha bättre kontroll på sitt farliga avfall. 

På Vilhelminas Återvinningscentraler kan verksamheter och företag lämna gratis elavfall, inget annat miljöfarligt avfall får lämnas. Fr o m 1 nov behövs ett inlämnings intyg när ni lämnar ert elavfall. Läs mer här

Uppdaterad den 29 november 2022