Ny resursskola och boendet Galaxen flyttar ihop

Vilhelminas nya resursskola och Galaxen flyttar ihop, och kommer att samnyttja det tidigare LSS-boendet på Strandvägen 3. ”De här lokalerna är perfekta för båda verksamheter”, säger Annika Wibrell, ordförande i sociala utskottet.

Lokalerna på Strandvägen 3 kommer redan med start i slutet av maj börja tjäna ett nytt syfte. Då flyttar korttidsboendet Galaxen in, och till hösten får verksamheten sällskap av den nystartade resursskolan. Lokalerna kommer att samnyttjas och bedrivas under olika tider på dygnet. Under dagtid då Galaxens barn är i skola används lokalerna till resursskolan, och under övrig tid är lokalerna vigda till att vara ett boende. 
- Vi har börjat i tid med att prata ihop oss, och när all personal är på plats kommer vi att ha husmöten tillsammans där vi gemensamt skapar strukturer och rutiner för vårt samarbete, säger Karin Örjegren, områdeschef inom LSS. 

Hon upplever att Galaxens personal är ivriga inför flytten och allt vad nya lokaler och ny utemiljö innebär, och Annika Wibrell som är ordförande i socialutskottet tror att det var rätt beslut både för personal och barn. 
- Lokalerna på Strandvägen 3 är bättre anpassade för barnens behov än Galaxens nuvarande byggnad. Dessutom kommer flytten att bli riktigt bra även för personalen ur arbetsmiljösynpunkt, säger Annika Wibrell, ordförande i socialutskottet. 

 Även för den nystartade resursskolan är de nya lokalerna optimala, då de inrymmer både klassrum, två större rum och små grupprum, så att eleverna kan jobba i både större och mindre grupper utifrån de behov som finns. Utbildnings- och arbetsmarknadsutskottets tf ordförande Jonny Kärkkäinen är glad över beslutet då det kommer att bidra till en förbättrad skolgång för elever med olika typer av diagnoser, såsom NPF. 

- Generellt sett så ökar antalet elever som får den här typen av diagnoser och som då behöver ett extra stöd. Vi ser fram emot att kunna skapa en bättre skolgång för de här eleverna så att de lyckas klara betygen i skolan, säger han. 

Rekryteringsprocessen är igång, och verksamheten kommer att börja med att ta emot elever i årskurserna 4-6 med start till höstterminen. Skolan är anpassad för elever som redan nu har ett åtgärdsprogram i sin nuvarande skola, och är i behov av särskilt stöd inom kommunikation, språk och socialt samspel eller anpassningar i lärmiljön. 
 - Vi kommer att utöka antalet årskurser eftersom, så på sikt kommer även högstadiet att ingå i verksamheten som då kommer att bestå av årskurserna 4-9, berättar Lena Olofsson, rektor. 

- Generellt sett så ökar antalet elever som får den här typen av diagnoser och som då behöver ett extra stöd. Vi ser fram emot att kunna skapa en bättre skolgång för de här eleverna så att de lyckas klara betygen i skolan, säger han. 

Rekryteringsprocessen är igång, och verksamheten kommer att börja med att ta emot elever i årskurserna 4-6 med start till höstterminen. Skolan är anpassad för elever som redan nu har ett åtgärdsprogram i sin nuvarande skola, och är i behov av särskilt stöd inom kommunikation, språk och socialt samspel eller anpassningar i lärmiljön. 
 - Vi kommer att utöka antalet årskurser eftersom, så på sikt kommer även högstadiet att ingå i verksamheten som då kommer att bestå av årskurserna 4-9, berättar Lena Olofsson, rektor. 

Läs mer:

Galaxen och Arbetsmarknadsenheten flyttar

Uppdaterad den 18 april 2024