Arbetsmarknadsenheten och Galaxen flyttar

Under juni månad kommer delar av arbetsmarknadsenhetens verksamheter samt Galaxen att flytta till nya lokaler.   

- Vi har fått en möjlighet att flytta mer centralt till Tingshuset. Det öppnar upp för flera bra möjligheter. Vi kommer kunna ha ett närmare samarbete med Utvecklingsenheten, och i förlängningen Vilhelminas företagare, samt närhet till skolorna som kommer underlätta utlåning av utrustning från Fritidsbanken, säger Tommy Sjöström, som är nytillträdd arbetsmarknadsledare för Arbetsmarknadsenheten. 

Flytten innebär också en ökad närhet till Statens servicecenter på Folkets hus, där arbetsförmedlingen, skatteverket, pensionsmyndigheten och försäkringskassan finns. 

Cornelia kommer fortsätta finnas kvar i Isonorhuset vid Lyckselekorsningen, och verksamheten Handtaget kommer att avyttras. 

 - Då vårat fokus kommer att behöva koncentreras på de övriga verksamheterna och att de nya lokalerna inte är lämpliga för en secondhand butik, väljer vi att avyttra verksamheten Handtaget. Som jag har fått det berättat för mig så har det varit en spännande tid med många besökare genom åren, men vi ser tyvärr inte möjligheten med att fortsätta bedriva en verksamhet för arbetsträning i den här formen. Att avyttrandet kommer i samband med flytt till nya lokaler känns som ett bra tillfälle för en förändring, förklarar Tommy Sjöström.    

Skynda fynda – nu kan du hjälpa till att tömma Handtagets second hand genom att hitta gratis fynd som passar dig. Läs mer här. 

Delvis andra arbetsuppgifter som Handtaget utfört med sina deltagare kommer istället att placeras inom andra verksamheter inom arbetsmarknadsenheten, såsom Fotoarkivet, Fritidsbanken eller Cornelia. 
- Både deltagare, handledare och arbetsledare är informerade och är med på banan. Vi får ett betydligt mer attraktivt läge, och vi kommer fortsätta bedriva verksamheter som ska slussa individer mot ordinarie arbetsmarknad på sikt, säger Tommy Sjöström. 

I samband med att Tallåsen blir tomt kommer fastigheten att läggas ut till försäljning, efter ett beslut av kommunstyrelsen. 

- Vi har just nu ett uppdrag att minska vårt fastighetsbestånd som en del av besparingsåtgärder.  Att de här verksamheterna fick möjligheter till andra lokaler kom väl i tid, säger Sören Hagenvald, chef för samhällsbyggnadsenheten. 

Galaxen kommer att, tillsammans med en ny resursskola, flytta in i det tidigare LSS-boendet på Strandvägen 3. Läs mer här!

  

Uppdaterad den 18 april 2024