Näringslivsstrategi - öppen remiss

Nu ligger ett utkast för nya näringslivsstrategin ute för remiss på hemsidan. Du som är företagare eller allmänt intresserad kan ta del av den och ge synpunkter via våra e-tjänster.

Du laddar ned näringslivsstrategin via länken nedan. Dina synpunkter lämnar du sedan via våra e-tjänster. Länk hittar du ovan. 

Remissen är öppen fram till 17 februari. Svaren kommer därefter att sammanställas och läggas fram på Kommunstyrelsens sammanträde 2 mars där eventuella ändringar beslutas. Avsikten är att nya näringslivsstrategin ska fastställas på Kommunfullmäktige 17 maj. 

När du lämnar synpunkter kan du som företagare eller privatperson välja mellan att vara anonym eller lämna dina kontaktuppgifter. Kontaktuppgifterna behövs bara om vi eventuellt behöver ställa frågor om något är oklart.

Är du företrädare för ett politiskt parti behöver du ange vilket parti som lämnat in.

Ladda ned Näringslivsstrategin

 

 

Uppdaterad den 25 januari 2021