Föreningsinformation

Den 22 januari hålls en öppen föreningsdag i Nöjesgården på Folkets Hus mellan 12.00 och 19.00.

Där kan du som föreningsaktiv komma förbi när det passar och dryfta frågor, bolla idéer, träffa studieförbund
och höra mer om olika stöd och bidrag som finns tillgängliga för föreningar.

Vi vill även påminna om att föreningar årligen ska skicka uppdaterade kontaktuppgifter till kommunen.
Detta även om förändringar ej skett. Blankett för detta finns här.

Uppdaterad den 29 november 2022