Föreningar

Vilhelmina kommun har ett rikt föreningsliv med en omfattande variation. Traditionellt vilar såväl kultur- som fritidsverksamheten på en kombination av starkt kommunalt stöd och ett omfattande ideellt deltagande. Detta har gett Vilhelmina en tämligen unik profil som kultur- och fritidskommun.

Särskilt viktigt är det att arbeta för att barn och ungdomar som genom olika kultur- och fritidsaktiviteter få förutsättningar att utöva och praktisera inflytande och delaktighet, att engagemang och skapandeförmåga tas tillvara samt att ett kritiskt förhållningssätt stimuleras.

Det nya fritidsbegreppet står för livskvalitet och välbefinnande där fysiska, kulturella, konstnärliga, politiska och sociala aktiviteter blir lika viktiga. I den meningen blir kultur- och fritid en sammanhållande kraft – ett kitt – i samhället, som är gränsöverskridande och ger känslan av gemenskap med andra.

Medborgarna är navet för föreningslivet och de prioriterade är barn och ungdomar, samt personer med funktionsvariationer och pensionärer. Vilhelmina kommun erbjuder alla föreningar stöd och bidrag av olika slag och tillhandahåller lokaler och anläggningar. Även Vilhelmina Folkets Hus har lokaler till förfogande. För att ta del av de kommunala stöden, samt att få nyttja lokaler och anläggningar hyresfritt, så betalas en årlig serviceavgift på 2000 kronor till kommunen.

Detta innefattar även att föreningen står med i kommunens offentliga föreningsregister. För att endast finnas med i föreningsregistret så betalas en lägre serviceavgift på 100 kronor per år.

Val av serviceavgift anmäls till fritidskonsulenten, kontaktuppgifter till höger.

Föreningar registrerade hos Vilhelmina kommun ska årligen skicka uppdaterade uppgifter till kommunen, även om ändringar ej skett. Samma blankett används även för att nyregistrera en förening hos kommunen.

 

Uppdaterad den 26 april 2022

Kontakta fritidskonsulenten

Fritidskonsulent
Ingela Karlsson
ingela.karlsson@vilhelmina.se
0940-140 46