Driva livsmedelsverksamhet

Det är alltid ditt ansvar som livsmedelsföretagare att maten som kommer från din verksamhet är säker och rätt märkt samt att det som presenteras på till exempel en meny är det som faktiskt serveras.

För att kunna uppnå detta behöver det finnas en HACCP/egenkontroll inom verksamheten. Du bör ha rutiner för till exempel underhåll av lokaler och utrustning, personlig hygien (handtvätt, arbetskläder, smittskydd, tobaksanvändning), städning och vilken temperatur som kylar och frysar ska hålla samt temperaturgränser för upptining, varmhållning samt nedkylning av mat.

Kraven på den egna kontrollen varierar beroende på verksamhetens storlek och typ. Arbetar du ensam är det inte alltid nödvändigt att det finns skriftliga rutiner men arbetar ni fler i verksamheten är det lämpligt för att alla ska veta vilka rutiner som gäller.

Branschriktlinjer

För att lättare kunna strukturera upp lämpliga rutiner finns branschriktlinjer, framtagna av branschorganisationer, som kan vara till hjälp. Bland annat finns riktlinjer för hur den egna kontrollen kan se ut och fungera. Ta gärna hjälp av dessa.

Här är de vanligaste branschriktlinjerna:

 • Säker mat i din butik
 • Säker mat i servicehandeln
 • Vård, skola och omsorg – säker mat
 • Bageri och konditori
 • Restaurang
 • Säker mat i idrottsrörelsen
 • Laga mat utomhus

Informationsbroschyrer

Livsmedelsverket har även flertalet broschyrer där du får du mer information kring specifika områden som exempelvis:

 • Försäljning av små mängder primärprodukter
 • Öppna kafé
 • Importera färdigförpackade livsmedel
 • Exportera livsmedel
 • Märkning av förpackade livsmedel
 • Rådgivning i livsmedelskontrollen

Läs mer på livsmedelsverkets hemsida: https://www.livsmedelsverket.se/

Förändring & upphörande av livsmedelsverksamhet
Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla förändringen till miljökontoret.

Sådana förändringar är till exempel:

 • ombyggnation
 • förändring av din hantering från exempelvis butik till pizzeria
 • förändring av sortiment och tillverkningssätt
 • förändring av till exempel antalet portioner du serverar
 • om du lägger ner din verksamhet eller lämnar över till någon annan person inom samma organisationsnummer.

Flera av exemplen ovan gäller också om du är ansvarig för en vattenanläggning.

Vid upphörande eller förändring, vänligen använd blankett som du hittar i blankettbanken till höger.

 

Uppdaterad den 15 maj 2018

Kontakta livsmedel och hälsa

Inspektör, livsmedel och hälsa:
mbn@vilhelmina.se
0940-140 72

Kansli miljö-och bygg
0940-140 73
0940-140 81

Kontakta Utvecklingsenheten

Besöksadress: 
Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Ulrica Burman, utvecklingschef
ulrica.burman@vilhelmina.se
070-34 35 776

Företagsutvecklare
Mona Malmbo
0940-140 68
mona.malmbo@vilhelmina.se

Affärscoach Möjligheternas Region
Kristina Axelsson
0940 - 140 62
kristina.axelsson@vilhelmina.se

Projektledare näringsliv
Harrieth Andersson
0940 - 140 64
harrieth.andersson@vilhelmina.se

 

Självservice och E-tjänster

Blanketter

Checklista Verksamt