Visa hänsyn i naturens eget BB

Nu pågår arbetet för samebyarna i Vilhelmina kommun med att flytta renhjordarna upp till sina kalvningsland i fjällområdena. Med anledning av detta kan det komma att utlysas fler tillfälliga skoterförbudsområden i områden som är viktiga för renskötseln. Information om förbudsområden under våren uppdateras regelbundet på vår hemsida.

Det finns flera orsaker till att renar ibland behöver skyddas av tillfälliga skoterförbud.

  • Skydd av renar i anslutning till vårflyttningen. De behöver tid för återhämtning efter färden från vinterbetet.
  • Fjällen förvandlas under maj och juni till naturens BB då många djur får sina ungar, även renarna. Vajorna behöver lugn och ro före, under och efter kalvningen.
  • Renar är flockdjur och flyr instinktivt vid hot. Vid flykt skingras renar och det kan leda till att vaja och kalv kommer ifrån varandra. Kalven överlever inte på egen hand, den dödas fort av rovdjur.

Även som skidåkare är det viktigt att du visar hänsyn och kom ihåg att det råder koppeltvång för hundar, då även hundar kan orsaka att kalven kommer ifrån sin vaja.

Tack för visad hänsyn!

Vilhelmina kommun, Vilhelmina södra sameby och Vilhelmina norra sameby

Uppdaterad den 29 november 2022