Vilhelminas näringsliv klättrar 30 platser

Under tisdagen släpptes en glädjande nyhet i form av årets näringslivsrankning från Svenskt Näringsliv. Där har Vilhelmina kommun klättrat hela 30 platser sedan förra året.

Det långsiktiga arbetet med att stärka och utveckla näringslivsklimatet i Vilhelmina kommun fortsätter. Nu har kommunen klättrat 30 platser sedan 2017 i den årliga näringslivsrankningen.
- Vi har lång väg kvar till att bli grönmarkerade, men nu har vi gått från bottenskiktet till att hamna i den orangemarkerade kategorin, säger företagsutvecklaren Kristina Axelsson och syftar på Svenskt Näringslivs kartläggning.

De senaste åren har utvecklingsenheten jobbat hårt med att träffa företagare oftare och i fler forum, ett arbete som knappast kommer att avta.
- Vi har aktivt träffat företagare och försöker arrangera sådana aktiviteter som efterfrågas, olika nätverksträffar och workshops. Under de senaste åren har även kommunstyrelsens politiker gjort studiebesök hos olika företag under deras möten, säger Kristina Axelsson.

Projektet Möjligheternas Region har varit en stor dragkraft i att vända skutan, och nu när fortsättningsprojektet Näringsliv i Möjligheternas Region påbörjas kommer flera områden sättas i fokus, såsom kompetensförsörjning.
Placeringen som presenterades under tisdagen är den bästa på 10 år.
- Vi är väldigt glada, och vi har fantastiska företagare som är en del av det här, de är verkligen vår inspiration, säger utvecklingschefen Ulrica Burman.

Här kan ni läsa mer om Svenskt Näringslivs rankning

Uppdaterad den 29 november 2022