Vilhelminas Fritidsbanken är nyinvigd

Fritidsbanken har flyttat till Tallåsvägen 34 och delar nu lokal med Handtaget. På torsdagen den 24 november klippte kommunstyrelsens ordförande Andreas Eliasson bandet till den nya lokalen. Fritidsbankens arbetsledare Ann-Eva Holmström berättade om verksamheten som både ger meningsfulla arbetsuppgifter till verksamhetens deltagare och ger möjlighet för alla att kunna låna utrustning för fritidsaktiviteter.

Fritidsbanken är en verksamhet inom kommunens arbetsmarknadsenhet. Syftet med Fritidsbanken är att stärka individens förutsättning att komma ut i arbete eller utbildning genom arbetsträning. I verksamheten får deltagarna bland annat möta kunder, ge service och återbruka.

- Vårt uppdrag är att stödja individer som står en bit från arbetsmarknaden. Den röda tråden i allt vi gör är hållbar utveckling, såsom återbruk och även den sociala aspekten då vi jobbar med att hitta meningsfull sysselsättning för den enskilda individen, förklarade Ann-Eva Holmström.

Hos Fritidsbanken kan alla låna fritidsutrustning gratis. På så vis uppmuntrar och stöttar Fritidsbanken alla till en aktiv fritid. Fritidsbanken är en rikstäckande nationell förening, som inte har något vinstintresse och Vilhelmina är den 107:e Fritidsbanken.

- Vi har fin utrustning som vi fått av både företag och privatpersoner. Och det går att lämna saker hos oss eller på återvinningscentralen i Vilhelmina. Trasiga saker kan vi till viss del återvinna genom att reparera, berättade Ann-Eva Holmström.

- Det är fantastiskt att vi med Fritidsbanken kan uppmuntra till en aktiv fritid genom att låna ut utrustning i kombination med att ge deltagare träning för att komma ut på arbetsmarknaden, sa Andreas Eliasson. 

Uppdaterad den 29 november 2022