Vilhelminas företagsklimat klättrar 18 placeringar i år

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv statistik över svenska kommuners företagsklimat och nu har 2020 års rapport släppts. Sedan ifjol har Vilhelmina kommun stigit 18 platser i rankingen - från plats 262 till 244.

Baserat på enkätsvaren från 109 företag i Vilhelmina kommun visade undersökningen att det framförallt är kommunens myndighetsutövning som förbättrats. Bland annat svarade företagen att särskilt kommunens service till företagen, däribland bemötande, handläggningstider och uppfattningen att man får råd och vägledningen förbättrats.

En del i kommunens framsteg är arbetet på Miljö och byggnadsförvaltningen och införandet av deras e-tjänster för två år sedan. Ulla-Karin Dahlberg är Miljö-och byggnadschef och hon berättar att servicetänkande är en viktig del i deras arbete.

"Vi har alltid arbetat på att utveckla och förbättra vår service och bemötande. För oss är tillgänglighet och bemötande A och O och det ser man så tydligt på kurvan genom åren. Resultatet för servicebemötandet har ökat stadigt under de senaste åren, även i fler undersökningar än denna. Sedan vi införde e-tjänsterna så ser vi också att de används i allt större utsträckning. Jag tror att man uppskattar att det går att föra dialog med oss både via mejl och sms."

En annan orsak till klättringen, tror Ulla-Karin Dahlberg är utbildningsprojektet ”Förenkla - helt enkelt” som inleddes i kommunen för ett år sedan.

Utbildningen går ut på att utbilda kommunanställda i att förbättra dialogen med företagarna. Där har man bland annat utbildats i bemötande och attityder.

"Förenkla - helt enkelt har även bidragit till att öka förståelsen hos företagen för våra olika roller och vem som gör vad", berättar Ulla-Karin Dahlberg.

 

Ta del av Svenskt Näringslivs undersökning här

Uppdaterad den 29 november 2022