Vilhelmina kommun VMA-certifierar sig

Vi är en VMA-certifierad verksamhet! Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa ett gott samhälle och för att nå framgång!

Det är olikheterna som ger upphov till ny kunskap och som gör att vi utvecklas. Hos oss behandlar vi alla människor med respekt, mänsklighet och värdighet. VMA står för Vi som i Vilhelmina och är en ideell förening som jobbar för ett öppet och inkluderande klimat. Vi är stolta att vara en del i detta genom att vara VMA-certifierade,

Därför strävar vi ständigt mot dessa mål:

NOLLTOLERANS
Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, ålder, religion eller fysiska förutsättningar får aldrig accepteras, bagatelliseras, normaliseras eller ignoreras.

KUNSKAP
Vi är öppna för, och nyfikna på, nya människor och vi söker alltid mer kunskap för att öka vår förståelse för andra.

SOLIDARITET
Det är viktigt för oss att skapa en övergripande gemenskap i vårt samhälle och detta gör vi genom att lära känna och visa omsorg för varandra.

Här kan du läsa om VMA - Vi som i Vilhelmina

Här hittar du vårt certifikat

Är du intresserad av att VMA-certifiera din förening, företag eller organisation?

Kontakta:
visomivilhelmina@gmail.com

 

Uppdaterad den 29 november 2022