Snart kan företag och föreningar VMA-certifiera sig

För snart ett år sedan bildades föreningen VMA, Vi som i Vilhelmina, som ideellt jobbar för att sprida kunskap och riva barriärer. Snart kan företag, föreningar och organisationer VMA-certifiera sig för att visa att de står bakom ett öppet och inkluderande samhälle.

VMA, Vi som i Vilhelmina, verkar för samhället och mot diskriminering. Föreningens förkortning VMA är redan välkänd som Viktigt Meddelande till Allmänheten, något som passar väl in i sammanhanget.
- Det här berör hela samhället, allmänheten. Målet är att bli mer ödmjuka och bry sig om varandra. I dagens samhälle förekommer det ofta hårda toner och exkludering, berättar Petter Löfgren, som jobbar på Malgomajskolan och sitter i VMA:s styrelse.

VMA:s styrelse består av ideella krafter, flera av dem jobbar inom kommunala verksamheter såsom skola och ungdomsverksamhet. Sedan tidigare finns initiativet Alla med på Malgomajskolan som tar upp liknande ämnen och diskussioner, medan VMA breddar kunskapsspridningen utanför klassrummet och skolan.
- - De tråkiga toner och beteenden vi ser inträffar inte främst i klassrummet utan runt omkring - i korridorerna, i kafeterian eller på fritiden. Och det gäller inte bara skolelever, utan lika mycket är det vi vuxna som bidrar till klimatet. Men genom att börja arbeta med de här frågorna tidigt i åldrarna, ge mer kunskap om behovet av att bemöta varandra schysst, så kan vi bättre skapa en samhörighetskänsla på samhällelig nivå, säger Petter Löfgren

Just att sprida kunskap är ett av föreningens viktigaste ben. De händelser som först bildade föreningen VMA, där bland annat hakkors ritats på offentliga platser, visade tydligt på att det finns en okunskap och exkluderingstänk i samhället.
- Mängden hatiska kommentarer, framförallt på sociala medier, har inte direkt minskar med tiden. Vi vill kunna bidra till att alla ska vilja ha en förkunskap i frågor innan en öppnar munnen. Än mer vill vi bidra till att alla i större utsträckning vill förstå andra individers perspektiv och situationer. Och vi vill inte bara säga vårt budskap utan vi vill få till diskussioner.

HBTQ-certifiering har blivit en allt vanligare företeelse bland föreningar, företag och organisationer där man får skriva på ett avtal och delta i workshops. Tanken är att en VMA-certifiering ska fungera på ett liknande sätt, där man kan VMA-stämpla sig och visa att man står bakom ett inkluderande samhälle fritt från rasism och diskriminering.
- Vi vill att det ska vara norm att visa civilkurage och vara inkluderande genetmot varandra, säger Petter Löfgren.

Kontakt
Är du intresserad av VMA-certifiering för din organisation, arbetsplats eller förening? Kontakta Vi som i Vilhelmina direkt för att veta mer, visomivilhelmina@gmail.com

Uppdaterad den 29 november 2022