Vilhelmina kommun sparar in på kostnaderna för fastighetsskötsel

Kommunstyrelsen har beslutat om att införa ett besparingspaket på kostnaderna av det kommunala fastighetsbolaget VIFAB:s förvaltningsavtal och kostnadsvolym. I paketet beräknar man kunna spara 1,6 miljoner kronor med fem åtgärder, bland annat genom att sluta köpa in blommor till tätorten samt sänka innertemperaturen i de kommunala verksamheternas lokaler.

Med bakgrund i den rådande ekonomiska situation som Vilhelmina kommun befinner sig i har Kommunstyrelsen beslutat att införa ett besparingspaket på Vilhelmina Fastighetsbolag AB (VIFAB). Tekniska enheten har på uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott identifierat fem områden där besparingar på 1,6 miljoner kronor är möjliga och vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 oktober 2020 gick förslaget för budget 2021 igenom.

Kommunen kommer att sänka innertemperaturen från 21 till 19 grader i alla kommunala verksamheter, däribland kontorslokaler, verkstadslokaler, skolor, fritidsanläggningar och liknande, beslutet gäller däremot inte på särskilda boenden.

Den andra besparingen är att minska kostnaderna på skötsel och underhållsbudgeten på kommunala fastigheter. Detta innebär att alla enhetschefer kommer få i uppdrag att minska beställd tid för vaktmästeritjänster eller andra tjänster som utförs på verksamhetens bekostnad.

Den tredje besparingen är att sluta köpa in blommor till tätorten samt sluta underhålla blombänkar, rabatter och krukor. Den fjärde blir att minska kostnaderna för underhållet av grönområden och barmark genom att inte längre köpa in dessa tjänster.

Den femte besparingen blir att avsluta tjänsten för snöbortförsling. Vid snöröjning på VIFAB:s ansvarsområden kommer snöhögarna lämnas där plats finns, det kan innebära att parkeringsytor eller övriga ytor kommer tas i anspråk som snöupplag. Men om högarna skulle skymma sikt för trafik eller innebära en säkerhetsrisk kommer undantag göras.

Vilhelmina kommun är medvetna om att dessa besparingar kommer påverka medborgarnas intryck av kommunen negativt och tycker själva att det är ett tråkigt beslut att fatta men ser det som nödvändigt för att inte behöva utföra hårdare besparingar på andra områden.

Uppdaterad den 15 oktober 2020