Viktiga frågor under Socialnämndens utbildningsdag

Under onsdagen samlades ledamöter från Vilhelminas socialtjänst samt chefer och områdeschefer inom socialförvaltningen på Folkets hus för att tillsammans mötas i stora frågor och utmaningar.

Utbildningsdagen ramades in med föreläsningar från såväl Region Västerbotten som från andra kommuner som gjort en resa kring utvecklingen av deras socialförvaltning. Utöver det lades stor vikt på dialog kring frågor om hur en socialförvaltning upplevs som bra av brukare och medborgare.
- Det är viktigt att vi sätter oss ner och diskuterar stora frågor tillsammans. Frågor som kompetensförsörjning och ekonomi är stora utmaningar för socialförvaltningen och kommunen i helhet och därför behöver förvaltning och nämnd jobba tillsammans och dra åt samma håll, säger socialchefen Jan Lindberg.

Annika Wibrell (S), socialnämndens ordförande, höll med om vikten av sådana tillfällen.
- Egentligen har vi för få träffar när vi kan sitta i lugn och ro och diskutera utmaningar och förutsättningar. Vi har verksamhetsdagar där vi politiker får veta mer om hur verksamheten arbetar men idag har vi möjlighet att få en mer övergripande dialog och det är lärorikt, säger hon.

Uppdaterad den 29 november 2022