Varning för svaga isar på Vojmån

Minskat vattenflöde i Vojmån p.g.a problem med isbildning vid Vilhelmina kraftverk.

Arbete med grävmaskin pågår för att få bort isbildningen vid kraftverket, under tiden minskas tappningen i Vojmån vilket kan påverka isens tjocklek och hållbarhet på partier av Vojmån

Uppdaterad den 6 augusti 2020