Varning för svag is på Kultsjöån

Det är höjd vattenföring i Kultsjöån (Kultsjöluspen-Stalon) under kommande dygn. Den högre vattenföringen kan påverka isarna och göra att de är extra svaga framöver.

Isarna är oftast sämre nära strömmande vatten och runt vindvakar. Det är viktigt att du har lämplig utrustning. Du bör bland annat ta med dig isdubbar, ispik, räddningslina och flythjälp. Vistas aldrig ensam ute på isen, se till att ni är minst två stycken i sällskap.

För information om aktuell vattenföring se https://www.vattenreglering.se/

Uppdaterad den 19 december 2023