Varning för högt vatten i Kultsjöån - säkra er egendom

Vattenföringen i Kultsjöån förväntas stiga och bli högre än normalt kommande dagar. Fastighetsägare uppmanas att säkra egendom som kan ta skada av höga vattenföringar.

Uppdatering 3/6: Vattenregleringsföretagen meddelar att vattenföringen minskar i Kultsjöån och närmar sig mer de normala nivåerna. Idag ca40 m3/s och imorgon 25-30 m3/s.

 

Varningen gäller Ångermanälven, sträckan kultsjön - stalon.

Se till att båtar och annan utrustning är förtöjda samt att vara försiktig om man vistas intill forsar och vattendrag

Här kan du läsa mer

Uppdaterad den 3 juni 2024