Val till Europaparlamentet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Förtidsröstning

Den 22 maj öppnar möjligheten till att förtidsrösta. Du kan då förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i landet, alla dagar fram till valdagen. Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade och du ska ha fått ditt röstkort innan den 22 maj. I Vilhelmina kommun kommer du att kunna förtidsrösta i Vilhelmina Folkets Hus, Saxnäsgården, Sagagården och Förvaltningshuset.

Öppettid Vilhelmina Folkets Hus 22 maj – 8 juni, dagligen 11.00-14.00

Öppettid Saxnäsgården, Saxnäs Tisdag 4 juni 14.00-18.00

Öppettid Sagagården, Dikanäs Onsdag 5 juni 14.00-18.00

Öppettid Förvaltningshuset Söndag 9 juni 08.00-21.00

Tallbacka – Institutionsröstning söndag 9 juni 12.30-13.30

Åsbacka – Institutionsröstning söndag 9 juni 14.30-15.30

För mer information om förtidsröstning, se Valmyndighetens webbplats. 

Röstning på valdagen 9 juni

Röstar du på valdagen ska du gå till din vallokal, och på ditt röstkort står namn på vallokalen, adress och öppettider.

Valdistrikt och vallokaler

Baksjönäs - Vilhelmina Folkets Hus
Vilhelmina - Tingshuset
Lövliden - Strandskolan
Latikberg - Bygdegården
Nästansjö - Skolan
Skansholm - Folkets Hus
Vma-Saxnäs - Saxnäs fjällskola
Dikanäs - Sagagården

Rösta med bud

Du som inte kan rösta i vallokal eller förtidsröstningslokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning får budrösta. Du kan även budrösta med lantbrevbärare där det finns. Se mer information om att rösta med bud på valmyndighetens sida, www.val.se.

Ambulerande röstmottagare

Du som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan rösta på något röstmottagningsställe och inte har tillgång till vittne och bud kan kontakta valkansliet för ambulerande röstmottagare som kommer hem till dig för att ta emot din röst. Sista tiden för att anmäla behov av ambulerande röstmottagare är söndag 9 juni kl. 10.00.

Vid röstning

Medtag röstkort och legitimation. Gäller både vid förtidsröstning och under valdagen.

Nytt röstkort

Om du har förlorat ditt röstkort kontakta valkansliet.

Valnämnden

Valnämnden i kommunen ansvarar för valets genomförande i kommunen. Läs mer här.

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är regional valmyndighet och ansvarar bl.a. för att planera och genomföra allmänna val, dela in länet i valkretsar och valdistrikt och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Läs mer här.

Valkansliet, kontakt

Tel 0940-140 34, 140 60
Tel kundtjänst 0940-140 00
val(at)vilhelmina.se

Uppdaterad den 13 maj 2024

Kontakta kommun och politik

Kansli
0940-140 60

Kommunchef
Karl-Johan Ottosson
0940-146 19
kjo(at)vilhelmina.se

Kommunalråd/kommunstyrelsens ordförande
Andreas Eliasson (S)
0940-140 00
andreas.eliasson(at)vilhelmina.se

Kommunfullmäktiges ordförande
Mikael Österberg (S)
mikael.osterberg(at)vilhelmina.se