Val 2018

Information - Val till riksdagen, kommun- och landstingsfullmäktige 2018

Förtidsröstning sker vid följande tillfällen:

Förvaltningshuset, Torget 6

22 augusti-8 september 11-13 dagligen

Valdagen 9 september 8-20

Sagagården Dikanäs

5 sept 13-18

Saxnäsgården Saxnäs

6 sept 13-18

Träffpunkten Klimpfjäll- Särskild röstmottagning

Valdagen 9 sept 10-13

Tallbacka - Institutionsröstning

Valdagen 9 sept 12.30-13.30

Åsbacka - Institutionsröstning

Valdagen 9 sept 14.30-15.30

Vid förtidsröstning – medtag röstkort och ID-handling

Röstning i vallokal söndag 9 sept 2018

 

Plats: Valdistrikt:   Tid:
Tingshuset  Vilhelmina  08-20
Strandskolan    Lövliden  08-20
Förvaltningshuset   Baksjönäs   08-20
Saxnäs skola   Vma-Saxnäs   08-13, 17-20
Sagagården Dikanäs  Dikanäs    08-13, 17-20
Nästansjö skola      Nästansjö   08-13, 17-20
Småkyrkan      Skansholm  08-13, 15-20
F.d. Latikbergs skola Latikberg 08-13, 15-20

 

Medtag röstkort och ID-handling

Välkommen till röstningslokalerna och vallokalerna !

Upplysningar Valnämndens kansli: tel 140 34, 140 60

VILHELMINA KOMMUN

Valnämnden

Uppdaterad den 5 augusti 2020