Vaccination av hemtjänstens brukare påbörjad

Idag påbörjades vaccineringen av kommunens brukare inom hemtjänsten. Vaccineringen sker i samarbete mellan Vilhelmina kommun och Region Västerbotten på Folkets hus och kommer fortsätta på onsdag nästa vecka för de som inte vaccinerades idag.

Kerstin Ottosson, enhetschef inom hemtjänsten berättar att dagen gått mycket smidigt.  

”Vi har planerat inför vaccineringen tillsammans med regionen och delar ansvar. Samarbetet med regionen har fungerat jättebra, vi har många från regionen här idag som hjälper till. Det är fantastiskt att vaccineringen är igång nu, jag vet att det är många äldre som väntat så länge nu. Det är en stor dag idag och hoppingivande för många.”

Totalt hade 75 personer tid för vaccinering på Folkets hus idag och man har valt att börja med de allra äldsta, nästa vecka fortsätter vaccineringen med runt 90 personer inbokade.

En av de inom hemtjänsten som fick sin första spruta idag var Margareta Ingelsson som togs emot av Maritha Östergren, sjuksköterskestudent från Region Västerbotten och Anya Burvall, distriktssköterska.

”Sticket kändes inte alls”, berättade Margareta som mest tyckte det var lite besvärligt att bära munskydd.

På bild: Till vänster Margareta Ingelsson, till vänster Maritha Östergren

Uppdaterad den 29 november 2022