Upphävt eldningsförbud i Vilhelmina kommun

Räddningstjänsten i Vilhelmina kommun har till följd av den minskade brandrisken i terräng beslutat att upphäva eldningsförbudet från klockan 14:00 den 3 juli.

Risken för okontrollerade bränder i skog och mark med allvarliga konsekvenser till följd bedöms av räddningstjänsten som låg. Därmed hävs rådande eldningsförbud från och med klockan 14:00 fredag den 3 juli 2020.

Uppdaterad den 29 november 2022