Uppdaterat skoterförbud för Södra Gardfjället

Beslutet om tillfälligt terrängkörningsförbud kring Södra Gardfjället har uppdaterats med en förändring. Från och med 1 maj är skoterleden mellan Grönfjäll-Klitvallen öppen.

  • Terrängkörningsförbud: Vilhelmina kommun har beslutat om förbud mot terrängkörning med motordrivna fordon inom Vilhelmina Norra Samebys marker från och med 21 april 2024.
  • Förbudsområden: Förbudet omfattar initialt Södra Gardfjället och utökas sedan till att inkludera Valfjället, Tjahkevaartoe och Guarhtavaartoe.
  • Öppnade Leder: Från 1 maj öppnas leden Klitvallen-Grönfjäll, vilket är en förändring jämfört med tidigare då denna led var stängd.
  • Undantag: Förbudet gäller inte yrkesutövare eller ortsbor som behöver tillgång till fiskevatten eller egen stuga.

Denna förändring möjliggör transport längs leden Klitvallen-Grönfjäll.

Läs beslutet i sin helhet här

Uppdaterad den 30 april 2024