Träffar om Vilhelminas företagsklimat

Vilhelmina kommun håller just nu på att ta fram en näringslivsstrategi och som ett första steg i handlingsplan för att hur vi ska förbättra den kommunala servicen bjuder vi nu in till träff.

Företagare och andra intresserade, kom och ge oss dina synpunkter!

Deltar gör Annika Andersson, KSO
Karl-Johan Ottosson, Kommunchef Ulrica Burman, Chef Utvecklingsenheten Mats Andersson, Svenskt Näringsliv
 
30 januari Kittelfjäll Värdshus 11.30-13.00, vi bjuder på lunch
30 januari Hotell Klimpfjäll 18.00-19,30, vi bjuder på middag
31 januari Hotell Wilhelmina 7,30-9.00, vi bjuder på frukost
 
Anmäl dig till någon av träffarna senast 28 januari via e-post naringsliv@vilhelmina.se eller telefon Harrieth Andersson, 072-450 19 09
Uppdaterad den 29 november 2022