Tobaksfria veckan under hela vecka 47

Visste ni att det är tobaksfria veckan pågår under vecka 47? Med det vill vi uppmärksamma och påminna om att det sedan 1 juli 2019 finns en ny tobakslag som innebär att man lagt till fler allmänna platser där du inte ska riskera att utsättas för rökning i samhället.

De områden som numera även omfattas av rökförbud är offentliga lekplatser, inhägnade idrottsanläggningar, kollektivtrafiken (busshållplatser, perronger mm), offentliga entréer och uteserveringar. Det är viktigt att alla är medvetna om vilka rökfria miljöer vi har i samhället.

Det gör att både barn och vuxna kan vistas nästan överallt utan att utsättas för passiv rökning.

Årets tema är commit to quit – alltså att hålla fast vid sitt beslut om att sluta röka eller snusa. Genom att inte behöva utsättas för rök skapas en bättre miljö – som också underlättar för alla som bestämt sig för att sluta, eller redan har slutat, att hålla fast vid det. Tillsammans kan vi därför skapa en bättre folkhälsa genom att följa lagstiftningen kring de rökfria miljöer som finns.

Läs mer om samtliga rökfria utomhusmiljöer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Uppdaterad den 29 november 2022