Tobaksfria dagen 31 maj

Den 31 maj är det tobaksfria dagen (World No Tobacco Day) som uppmärksammas varje år av Världshälsoorganisationen (WHO). Dagen syftar till att förebygga tobaks- och nikotinbruk i samhället med fokus på barn och unga. I år är temat ”Commit to Quit” och syftar till att stödja de som vill sluta med tobak.

WHO erbjuder tips och motivation till tobaksbrukare som vill sluta samt informerar om hälsovinsterna med att lyckas. Följ länkarna nedan för mer information:

Rökfria miljöer utomhus

I Sverige gäller rökförbud på skolgårdar och utomhusområden vid förskolor och fritidshem sedan 1994. Den 1 juli 2019 trädde den nya lagen om tobak och liknande produkter i kraft, vilket bland annat innebär att rökförbudet utökats till att omfatta fler utomhusmiljöer och fler produkter. De områden som numera även omfattas av rökförbud är offentliga lekplatser, inhägnade idrottsanläggningar, kollektivtrafiken, offentliga entréer och uteserveringar. Det gör att både barn och vuxna kan vistas nästan överallt utan att besväras av rök.

Att skydda barns och ungas hälsa är ett av lagens huvudsyften. Barns luftvägar är extra känsliga för tobaksrök. Att andas in andras tobaksrök innebär att man riskerar att utsättas för samma skadliga ämnen som den person som röker. Studier visar att det kan finnas höga halter av skadliga partiklar även runt en person som röker utomhus, men att nivåerna beror på avståndet.

En annan bra sak med rökfria miljöer är att rökbeteendet blir mindre synligt i samhället, vilket i sin tur kan minska barn och ungas nyfikenhet på rökning. När färre vuxna röker kan det bidra till att färre ungdomar börjar röka, helt enkelt.

Att offentliga lekplatser och inhägnade idrottsanläggningar omfattas av rökförbud är därför en viktig del i att förebygga och förhindra att barn kommer i kontakt med tobak i tidig ålder. Därför vill man uppmärksamma rökförbudet inom dessa områden för att sprida budskapet till allmänheten och öka kunskapen om de rökfria miljöerna i samhället.

För mer information om rökfria utomhusmiljöer:

Uppdaterad den 29 november 2022