Tillfälligt skoterförbud på skoterlederna AC 54 och AC 55

Länsstyrelsen har fattat beslut om tillfälligt terrängkörningsförbud inom Vilhelmina norra samebys marker, Vilhelmina, Storuman och Sorsele kommuner.

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 11 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om att stänga de skoterleder som framgår av kartan i bilagan.

Lederna stängs enligt följande:
Det är förbjudet att framföra motordrivet fordon på följande på skoterleder från och med 28 april till och med 4 maj 2022. Undantag gäller färd till upplåtna fiskevatten för husbehovsfiske samt körning enligt 1 § terrängkörningsförordningen.
-AC 54: Grytsjö-Rissjön
-AC 55: Blaikliden-Korssjön-Valliegietjie

som anges på kartan i beslutet.

Föreskrifterna gäller från den och med 28 april 2022 till och med den 4 maj 2022. Beslutet gäller även om det överklagas.

Se beslutet i sin helhet här
(karta finns i beslutet)

Uppdaterad den 28 april 2022