Tillfällig stängning av central uppsamlingsstationen i Stalon

På grund av svårigheter att hitta lämplig mark för etablering av en ny centrala uppsamlingsstation i Stalon, hänvisar vi lämning av förpackningar och tidningar till Malgovik, Dikanäs och Saxnäs.

För dig som vill lämna förpackningar och tidningar finns det idag centrala uppsamlingsstationer i Malgovik, Saxnäs och Dikanäs. Du som redan tecknat abonnemang för att lämna ditt sorterade mat- och restavfall har tidigare under året kunna göra det i Stalon, men nu hänvisar vi även detta till centrala uppsamlingsstationerna i Dikanäs, Saxnäs eller Malgovik.

Med vänliga hälsningar

Samhällsbyggnadsenheten

Uppdaterad den 7 mars 2024