Svenskt näringsliv besökte Vilhelmina

Förra veckan besökte Svenskt Näringsliv Vilhelmina där en lunchträff hölls för att visa politiker, tjänstemän och företagare resultatet av den senaste Näringslivsrankningen.

I den senaste rankningen som kom under hösten hade Vilhelmina klättrat 30 platser uppåt, och därmed har näringslivsklimatet i kommunen gått upp en nivå och blivit godkänt.
- Det var mycket glädjande, och vi har jobbat intensivt för att få en förändring. Ska samhället överleva måste vi ha en många välmående småföretag, och det är det vi jobbar för, säger Ulrica Burman, utvecklingschef.

Under tisdagen ordnade Matilda Henningsson och Mats Andersson från Svenskt Näringsliv Västerbotten en lunchträff för de som var nyfikna på att ta reda på mer om hur enkäten som ligger till grund för rankningen går till. Enkäten består av flera frågor, varav en del väger extra tungt, såsom den sammanfattande helhetsbedömningen av vårt lokala näringslivsklimat. Matilda Henningsson passade också på att ge tips på hur man kan ta sig framåt.
- Ska man börja någonstans så är det dialog mellan kommunledning och företag, att nysta mer i vad det är företagarna ser behov av, förklarar Matilda Henningsson.

Under deras presentation rekommenderade de att sätta konkreta mål för att Vilhelmina ska fortsätta framåt och förbättra näringslivsklimatet.
- Vårt mål är att fortsätta jobba hårt för ett bra näringslivsklimat, och det kommer innebära både fortsatta och framtida satsningar. Bland annat är ett mål att få till bättre dialog mellan kommunen och näringslivet, därför kommer vi under nästa år att genomföra övergripande utbildning för alla företagsstödjande funktioner i förvaltningen, säger Ulrica Burman.

Ett annat mål är att lotsa företag i processen att kunna börja anställa personal.
- Vi vill hjälpa företag utan anställda att våga ta steget till att för att anställa. Där måste kommunen vara ett stöd och lotsa företag i den processen, säger kommunalrådet Annika Andersson (C).

Nästa år kommer utvecklingsenhetens näringslivskontor arrangera en hel del aktiviteter, samt ta fram nya strategier för utveckling av näringslivet.
- Vi fortsätter jobba med pågående näringslivssatsningar, såsom NIMR, Näringsliv i Möjligheterenas region, Inlandets teknikpark och Lapland – a culinary region, berättar Ulrica Burman.

Här hittar ni rapporten från Svenskt näringsliv

Uppdaterad den 29 november 2022