Svara på lokal trygghetsenkät 2022

Polisen och kommunen samarbetar för att öka tryggheten för kommunens medborgare. En del i det arbetet skapas genom ett samverkansavtal, men också genom så kallade medborgarlöften. För att kunna ta fram dessa löften behövs datainsamling och medborgardialog.

Därför genomför vi nu en medborgarenkät som syftar till att komplettera övriga uppgifter som kommunen och polisen har tillgång till. Vi vill få en tydligare bild över specifika problemområden som kan behöva prioriteras under de kommande två åren som medborgarlöftena ska gälla.

Ta chansen att besvara enkäten och tipsa vänner och bekanta om att göra detsamma. Enkäten tar ungefär 10 minuter att genomföra

Alla svar är anonyma och kommer presenteras i samband med presentationen av uppdaterade medborgarlöften under första halvan av 2023.

Enkäten riktar sig till dig mellan 13-99 år och går att fylla i via dator, surfplatta eller mobiltelefon och är helt frivillig att besvara.

Enkäten är tillgänglig att besvara fram till:  12 juni

Här svarar du på enkäten

Vill du veta mer om samverkansavtal och medborgarlöften kan du läsa om det: HÄR

Vänliga hälsningar

Göran Kallin
ANDT-Brå samordnare
goran.kallin@vilhelmina.se
0940-14036

Erik Karlsson och Louise Karlsson
Kommunpoliser
kommunpolis.lpo-sodra-lappland@polisen.se

Uppdaterad den 29 november 2022