Störningar i Internettrafik

Vi upplever vissa stunder på dygnet, främst dagtid, att bredbandsnätet "går segt" för våra kunder inom kommunen. Efter dialog med övriga stadsnät i Västerbotten vet vi nu att det råder kapacitetsbrist i kustregionen, troligtvis på grund av ökad mängd distansarbete, distansstuderande och videomöten. Försök till förbättringsarbeten görs på fredagsmorgonen då internettrafiken från VilNet styrs om mot Skellefteå istället för som nu mot Umeå. Detta kan förhoppningsvis ge bättre prestanda för oss och för stadsnäten i vår närhet.

Uppdaterad den 16 december 2020