Spännande företagsbesök i Vilhelmina

Tidigare i juni deltog Näringslivskontoret, Arbetsmarknadsenheten och Tillväxtverket på en rad inspirerande företagsbesök runt om i kommunen.

Bakgrunden till dessa besök är ett nytt treårigt projekt finansierat av Tillväxtverket, kallat Vuxenutbildning i Metallindustrin. Projektets mål är att stödja stål- och metallindustrin i regionen genom att identifiera deras aktuella behov och utveckla en utbildning som matchar dessa behov.

Under dagen besökte vi flera spännande verksamheter, bland annat:

  • El- och energiprogrammet - Här fick vi inblick i den avancerade utbildningsmiljön för robotteknik och automation.
  • Vilhelmina Ingenjörsbyrå - Vi lärde oss mer om deras innovativa lösningar och hur de bidrar till lokalsamhället.
  • Ecoclime - På eftermiddagen besökte vi Ecoclime och fick en rundtur i deras framåttänkande och miljövänliga verksamhet.
  • Digitalt möte - Dagen avslutades med ett digitalt möte där vi samlade företag som Truxor, JP Teknik & Verkstad, Stalon Silencer, North Grade och ELBK Svarv. Detta gav oss möjlighet att nätverka och utbyta idéer.

Det var en mycket givande dag fylld med inspiration, nätverkande och innovativa idéer. Vi vill rikta ett stort tack till alla företag som deltog för deras tid och engagemang. Genom möten likt dessa kan vi fortsätta att främja tillväxt och utveckling i Vilhelmina kommun!

Mer information om detta spännande projekt kommer att delas längre fram.

Uppdaterad den 8 juli 2024