Sommaröppet på 45:an

Missbruk tar inte semester, det gör inte vi heller! Därför har vår öppenvård mot missbruk, inom Socialpsykiatrin, öppet som vanligt måndag-fredag 7:30-16:30 under hela sommaren.

Vi finns till för dig som behöver stöd kring ditt missbruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Vi utformar stödet utifrån dina behov och önskemål, det kan till exempel vara att hitta strategier för att minska riskerna för återfall eller att kartlägga i vilka situationer som blir extra svåra att hantera ett sug. Vi finns även till för dig som är anhörig till en person med missbruk, vi stödjer dig då kring hur du kan bemöta och förhållande dig till din anhöriga.

För att få stöd via öppenvården behöver först en ansökan göras till Individ- och familjeomsorgen. Det är handläggare där som utreder och fattar beslut. Ansökan kan du göra via kommunens e-tjänst alternativt genom att ringa. Socialpsykiatrin kan också erbjuda dig fem samtal, där inget beslut från Individ- och familjeomsorgen behövs. Personalens utgångspunkt är träffpunkten 45:an, vi kan därför träffas där för samtal, det är dock viktigt att du känner dig trygg på den plats vi ses, vilket innebär att vi kan träffas på en annan plats om det känns bättre för dig!

Hör av dig så berättar vi mer:
073-097 45 80 eller 076-720 17 13

Uppdaterad den 28 juni 2024